4 Lerro Estrategiko Haundi

Wooden building blocks Lerro horiek elkarrekin lotuta egongo dira. Haien inguruan, Anateusken helburuak eta jarduerak ardazten dira.