Haurren izen-emate formularioa

Gurasoak

Aita 1 / Ama 1 / Tutore legala (eremu guztiak betebeharrezkoak)

Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea

Udalerria

Posta-kodea

Probintzia

Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

Telefono finkoa

Sakeleko telefonoa

E-posta

NAN

Aita 2 / Ama 2 / Tutore legala (ez da derrigorrezkoa)

Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Helbidea

Udalerria

Posta-kodea

Probintzia

Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

Telefono finkoa

Sakeleko telefonoa

E-posta

NAN

Erregistratuko diren haurrak

Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

Udalerria

Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Jaioteguna

Udalerria

Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

Udalerria

Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

Udalerria