Haurren izen-emate formularioa

  Gurasoak

  Aita 1 / Ama 1 / Tutore legala (eremu guztiak betebeharrezkoak)

  Izena

  Lehen abizena

  Bigarren abizena

  Helbidea

  Udalerria

  Posta-kodea

  Probintzia

  Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

  Telefono finkoa

  Sakeleko telefonoa

  E-posta

  NAN

  Aita 2 / Ama 2 / Tutore legala (ez da derrigorrezkoa)

  Izena

  Lehen abizena

  Bigarren abizena

  Helbidea

  Udalerria

  Posta-kodea

  Probintzia

  Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

  Telefono finkoa

  Sakeleko telefonoa

  E-posta

  NAN

  Erregistratuko diren haurrak

  Izena

  Lehen abizena

  Bigarren abizena

  Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

  Udalerria

  Izena

  Lehen abizena

  Bigarren abizena

  Jaioteguna

  Udalerria

  Izena

  Lehen abizena

  Bigarren abizena

  Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

  Udalerria

  Izena

  Lehen abizena

  Bigarren abizena

  Jaioteguna (formatua: yyyy-mm-dd)

  Udalerria