Gizarte Ekintzailetza

Jarduera berri bat sortzean eta hari diziplina-kategoria ematean, proiektu paraleloak sortuko dira. Gainerako lerro estrategikoen bitartez, hau da, Prestakuntza, Lankidetza Sarea eta I+G+Bren kudeaketa hobezina–, mikroenpresa berriak sortzen lagunduko da, bai eta haiek sendotzen eta hazten ere.

Students showing unity with their hands together